Upravljanje in vzdrževanje objektov z okolico

d52895e554ae4b8bd06df8f040b37d9f Vsaka nepremičnina potrebuje nekoga, ki jo redno upravlja in vzdržuje To velja predvsem za objekte , kjer je več etažnih lastnikov. Če skrb zanje ni primerna, lahko nastanejo poškodbe, ki zahtevajo sanacijo, še dražjo od morebitnih predhodnih investicij in vzdrževalnih stroškov. Preden se to zgodi, vam pomoč ponujamo v PTU, d. o. o., skrbimo za nemoteno bivanje ter rabo nepremičnine in njene okolice. Tovrstne storitve zagotavljamo v stanovanjskih in poslovnih objektih.

Nudimo vam

Organizacijsko administrativna opravila

 • pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter posodabljanje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih
 • vodenje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih
 • zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb
 • poročanje etažnim lastnikom o svojem delu, ter izdajanje mesečnih in letnih obračunov
 • hramba listin vezana na graditev in vzdrževanje stavbjmbs-building-maintenance-img02-1024x574
 • sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe
 • koordiniranje in spremljanja izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov
 • omogoča vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede obratovanja in vzdrževanja stavbe

Tehnično strokovna opravila

 • skrb za vzdrževanje in obratovanje stavbe
 • priprava načrta vzdrževanja skupnih delov
 • izdelava terminskega plana vzdrževanja in ocena vrednosti
 • izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad
 • izdajanje naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti
 • pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj za vzdrževalna dela
 • priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del
 • organiziranje nadzora pri izvajanju
 • izdelava letnega poročila o delu upravnika
 • organizira odpravo napak v garancijskem roku
 • oštevilčenje in označevanje stanovanj in drugih prostorov z indetif.štev. v skladu s stanovanjskim zakonom

Finančno-računovodske in knjigovodska opravila:Bam_vecstanovanjski_objekt_slika7

 • vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njim
 • sprejemanje plačil etažnih lastnikov in plačil iz pogodb s tretjimi osebami
 • ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov in dostava obračunov
 • opominjanje dolžnikov v primeru neplačevanja računov
 • pošiljanje pisnih opominov in izterjava v primeru neplačevanja lastnikov
 • izdelava zakonsko določenih obračunov
 • izdelava letnega poročila o plačevanju etažnih lastnikov in plačevanju dobaviteljem

Pravno premoženjska opravila

 • zastopanje lastnikov pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij
 • vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov
 • vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov
 • zbiranje podatkov za vpis v kataster stavb
 • zastopanje lastnikov v poslih upravljanja

Imate vprašanje?

Pokličite 031 284 503 ali nam vprašanje pošljite na ptu.doo1@gmail.com.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih.